Hoe gaat het te werk?

Heb je een domeinnaam gevonden die wel bevalt dan zijn er 2 mogelijkheden: je koopt het domein. Of je huurt het domein.

 
Als je het domein koopt dan word je ook houder (eigenaar) van de domeinnaam. Zodra de factuur is voldaan ontvang je van ons een authorisatie code. Hiermee kun je het domein (laten) verhuizen naar een beheerder naar keuze. Je kunt er ook voor kiezen om het domein onder ons beheer te houden. Je blijft de eigenaar maar wij verzorgen de administratie en de technische zaken rondom het domein. Hiervoor ben je dan jaarlijkse kosten aan ons verschuldigd. Deze kosten zijn afhankelijk van het type domein.

Kies je ervoor om het domein te huren dan ga je een overeenkomst aan voor 12 maanden. Na deze 12 maanden is de huur overeenkomst per maand op te zeggen. Bij het huren van een domein word je nooit de eigenaar; wij blijven de eigenaar (houder) van het domein.

Bij het huren van een domein kun je kiezen voor de volgende manieren om het domein in gebruik te nemen.

- het relevante IP nummer van de server waarop de website wordt ondergebracht wordt doorgevoerd in de DNS (A record) van ons. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste doorgave. Wijzigingen in de DNS hebben een maximale verwerkingstijd van 24 uur.

- de relevante IP nummer(s) van de eventuele mail server (MX records) worden doorgevoerd in de DNS van ons. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste doorgave. Wijzigingen in de DNS hebben een maximale verwerkingstijd van 24 uur.

- de relevante IP nummer(s) / host header(s) van de name server(s) waarop je zelf het beheer van de DNS wilt (laten) uitvoeren worden doorgevoerd in de DNS van ons. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste doorgave. Wijzigingen in de DNS hebben een maximale verwerkingstijd van 24 uur.

Wijzigingen in de DNS van ons worden maximaal 1x per jaar kosteloos doorgevoerd. Indien er vaker aanpassingen nodig zijn worden die uitgevoerd tegen het geldend uurtarief: 75.- [vijfenzeventig] euro minimaal 10 minuten.

Als je ervoor kiest het domein te huren maar je wilt het domein toch naderhand aankopen? Dan worden de betaalde huur kosten voor 50% in mindering gebracht op de geldende aankoop prijs. Dit is gemaximaliseerd tot 24 maanden.